top of page

תאונות עבודה

תאונות עבודה.jpg

ענפים בולטים במשק הישראלי מדווחים בשנים האחרונות על עלייה ניכרת של תאונות המתרחשות במסגרת מקום העבודה וגורמות לנזקים משמעותיים לעובדים, הפוגעים בבריאותם ובפרנסתם כאחד.

מדובר לרוב על תאונות המתרחשות במסגרת ענפי הבנייה, התעשייה ואחרים, המותירות את העובדים כעומדים אל מול שוקת שבורה נוכח פגיעה פיזית ו/או נפשית' שהתרחשה במסגרת מילוי תפקידם.

תאונות מסוג אלו, כמו למשל נפילה מסולם גבוה בעת עבודה, התחשמלות ועד אפילו לפציעה במסגרת פעילות גופנית בחדר הכושר הסמוך לביתכם, עלולות להוביל לפציעות חמורות, ובמקרים מסוימים, למרבה הצער, אף למוות בטרם עת.

על מנת לצמצם את התופעה בישראל, נחקקו מספר תקנות וחוקים, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה (התשי''ד – 1954) או תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ''ח – 1988 שמטרתן להסדיר את התחום. אולם גם כיום רב הנסתר על הגלוי, כאשר הנפגעים עדיין נדרשים לעבור הליך מתיש ומייגע עד להבטחת צדקת דרכם וקבלת פיצוי בגין הנזקים שנגרמו להם.

במסגרת החוק, זכאי העובד למענק או גמלת נכות מהמוסד לביטוח לאומי ולפיצוי כדוגמת פוליסת תאונות אישיות וביטוח חיים, וזאת ללא הוכחת רשלנות. לעומת זאת, תביעה כנגד המעסיק וביטוח חבויות מעבידים מצריכה הוכחת רשלנות והפרת חובות חקוקות.

קיימות עוד זכויות רבות שהנפגע לעיתים בכלל אינו מודע אליהן במהלך הגשת התביעה. סיבה זו מבהירה את הצורך להיוועץ עם עורך דין מקצועי המתמחה בדיני עבודה אשר יוכל למצות את זכויותיכם עד תום, תוך התנהלות איתנה מול רשויות החוק והגופים השונים.

 

על עו''ד אהוד רוכב

עו''ד אהוד רוכב מתמחה בייצוג וליווי נפגעי תאונות עבודה. היכרותו המעמיקה עם החקיקה והפסיקות השונות, מסייעות לו השכם והערב להשיג עבור לקוחותיו מתן פיצויים כספיים משמעותיים.

משרדנו מתמחה בייצוג במסגרת תביעות נפגעי עבודה המבקשים לעמוד על זכאותם לפיצוי הן מול המוסד לביטוח לאומי והן מול המעסיק אשר במסגרת מקום עבודתו נפגעו.

bottom of page