top of page

תאונות דרכים

תאונות דרכים.jpg

מדי שנה גובה הקטל בכבישים מאות קורבנות אשר נהרגים כתוצאה מתאונות דרכים.

אל הנתון הקשה הזה יש להוסיף מספר גבוה של פצועים רבים שחווים כתוצאה מתאונות דרכים פגיעה בריאותית ברמות שונות, כזו שעלולה בין היתר להותיר אתכם נכים וכמי שסובלים ממגבלות גופניות ו/או נפשיות עמם ייאלצו להתמודד לשארית חייהם.

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (התשל''ה – 1975) המכונה גם ''חוק הפלת''ד'' מגדיר באופן מדויק מהם הקריטריונים בגינם זכאי אדם לתבוע פיצוי נוכח תאונה בין לכל הפחות רכב אחד, או תאונה בה מעורבים חלילה הולכי רגל. תביעת הפיצויים בגין נזקי התאונה מתייחסת לרוב לנזקי גוף ונפש מהם סובל המטופל, ירידה בכושר ההשתכרות ואובדן כושר עבודה וכן להוצאות רפואיות להם נזקק התובע נוכח התאונה.

תביעות בגין נזקי תאונות דרכים מבקשות לעשות צדק על פי רוב עם הנפגע, שנאלץ על לא עוול בכפו, להסתגל לצורת חיים שונה למכביר מזו שהכיר בטרם התרחשה התאונה. לשם כך, מבקשת התביעה להעניק לו שיפוי שיאפשר לו ככל הניתן לפתוח את הפרק החדש בחייו תוך הקלה על עוגמת הנפש, כמו גם על הכאב והסבל עמם הוא ייאלץ להתמודד בעתיד (לעיתים אף לצמיתות).

היוועצות עם עורך דין בעל רקע משפטי מוכח המעורה בזכויות נפגעי תאונות דרכים, הינה צעד מתבקש שעשוי להגדיל משמעותית את הסיכוי כי תזכו לפיצוי שיעלה בקנה אחד עם הנזק שנגרם לכם, בין אם באמצעות הליך משפטי או לחילופין באמצעות הסכם פשרה שיתבצע עוד קודם לכן.

 

 

על עו''ד אהוד רוכב

עו''ד אהוד רוכב מציג היכרות לפני ולפנים עם תיקי תאונות דרכים על סוגיהם השונים. ניסיונו הרב השזור יחד עם כישורי ליטיגציה מוכחים שהשיג בעמל רב, מקנים ללקוחות המיוצגים על ידו ראש שקט בידיעה כי יש מי שידרוש הכרה בזכויותיהם.

עו''ד רוכב מגלה בקיאות בחוק הפלת''ד, לרבות היותו מעודכן באופן שוטף בפסיקות ותקדימים משפטיים, שיש בהם בכדי להשפיע על ההליך המשפטי ולהטות אותו לטובת קהל לקוחותיו.

במסגרת ''האני מאמין'' של המשרד פועל עו''ד רוכב ללא לאות על מנת לעשות צדק עם נפגעי תאונות הדרכים, הבוחרים בו כמי שייצג אותם בערכאות המשפטיות השונות ו/או מול חברות הביטוח והגופים השונים, בצורה המיטבית תוך שימוש איכותי בכישוריו המשפטיים.

bottom of page