top of page

תאונות אישיות תלמידים

loneliness-XMDUSF3.jpg

חוק חינוך חובה בישראל קובע כי כל תלמיד באשר הוא תלמיד זכאי לביטוח תאונות אישיות. הכיסוי הביטוחי תקף עבור התלמיד לא רק במסגרות החינוכיות, כי אם גם במסגרות הפרטיות, בחופשות ואף כשהוא בביתו בנוכחות הוריו. למעשה, הביטוח תקף עבור התלמיד 24 שעות ביממה.


הגוף המחוייב לבטח את התלמיד הינו הרשות המקומית שבתחום שיפוטה לומד התלמיד, והביטוח מקנה, זכאות לפיצוי בכל מקרה של תאונה בה נגרם נזק גופני. כמו כן, הביטוח חל גם על הורה או בן משפחה של התלמיד, בתנאי שהתאונה התרחשה במסגרת פעילות רשמית של מוסד הלימודים.


מאחר ואין צורך להוכיח רשלנות על מנת לקבל את הפיצויים, מדובר בהליך משפטי פשוט, אך על מנת למזער את הסיכוי לדחיית התביעה מצד חברת הביטוח ולמצות את זכויות התלמיד בצורה הראויה, מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בביטוח תאונות אישיות לתלמידים. 

 

על עו"ד אהוד רוכב


עו"ד אהוד רוכב מחזיק בניסיון רב בתחום התאונות אישיות, ותאונות תלמידים בפרט. באמתחתו הצלחות רבות מול חברות הביטוח, והוא ייצג בהצלחה לקוחות רבים אשר השכילו להיוועץ בו בהליך הגשת התביעה. מאחר ומדובר בילדים, הבריאות שלהם חשובה מכל, וזו הסיבה שאהוד רוכב ומשרדו משקיעים את כל מרצם על מנת להגיע למיצוי מקסימלי של זכויות לקוחותיהם.

bottom of page